Hevosvakuutus

Kilpailuta hevosen vakuutukset helposti ja ilmaiseksi netissä!

Hevosvakuutuksien välillä on selkeitä eroja, joten ne kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa. Insured.fi hoitaa kilpailutuksen ilmaiseksi!

Eläinvakuutukset ovat kilpailutettavissa siinä, missä muutkin vakuutukset. Varsinkin hevosten kohdalla tämä kannattaa, koska vakuutusyhtiöiden välillä on suuria eroja.

Esimerkiksi ikäkelpoisuudet hevoselle voivat vaihdella vakuutusta ottaessa vuosilla, sillä jotkut yhtiöt antavat usein hevosvakuutukselle ikäkattoja 22-24 vuoden väliltä. Myös varhaisiällä on merkitystä, sillä vakuutuskelpoisuus voi olla 10 vuorokaudesta kuukauteen.

Perustason vakuutuksissa ja laajennetuissa sopimuksissa on myös selkeitä eroja ehdoissa vakuutusyhtiöiden välillä, samoin enimmäiskorvaussummissa ja hinnoissa.

Vakuutusvertailu

Insured.fi avaa ovensa mahdollisimman pian. Tulemme olemaan yksi Suomen ensimmäisistä verkossa toimivista vakuutusten kilpailutuspalveluista.

Tilaa ilmoitus avaamisestamme ja kerromme sinulle ensimmäisenä, kun kilpailutus aloittaa toimintansa.

Haluatko heti alkuun?

Insured.fi:n aukeamista odotellessa voit hyödyntää kumppanimme kilpailutuspalvelua.

Hevosvakuutus kestää varsasta eläkeikään

Useimmat vakuutusyhtiö antavat vakuuttaa hevosen jo 10 vuorokauden ikäisenä varsana ja takaraja vakuutuskelvollisuudelle on keskimäärin 14-16 vuoden ikä. Yleensä hevosvakuutukset päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, kun hevonen saavuttaa 22-24 vuoden iän.

Hevosvakuutus turvaa sekä harraste-, että kilpahevoset

Hevosen viralla ei ole merkitystä vakuutusta ottaessa, eli myös kotitilalla viihtyvät ja radalla juoksevat hevoset sekä ponit pääsevät vakuutuksen piiriin. Voit vakuuttaa hevosia myös ryhmässä.

Valitse hevoselle perustason tai laajennettu vakuutus

Hevosvakuutus on laajasti muokattavissa ja se kattaa laajimmillaan kulut eläinlääkärin palkkioista eläimen kuolemaan. Tähän sisältyvät myös varkaus ja karkaaminen, jos eläintä ei onnistuta palauttamaan omistajalle parin kuukauden kuluessa. Hevosen henkivakuutuksessa ei ole omavastuuta silloinkaan, kun se joudutaan lopettamaan esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi.

Hevosvakuutus turvaa sairauden koittaessa

Hevoset voivat sairastaa useita sairauksia, jotka voivat tuntuvasti vaikuttaa eläimen elämänlaatuun. Näitä ovat mm. haavat, luunmurtumat, ruokatorven tukkeumat, ähky, kaviokuume ja lannehalvaus. Nämä ovat katettuna jo perustason eläinlääkärikuluissa!

Etäeläin­lääkäri­palvelut mukana hevos­vakuutuksessa

Vakuutusyhtiöt ovat lisänneet eläinvakuutuksiin mukaan etäeläinlääkäripalveluita. Esimerkiksi LemmikkiHelppi- ja FirstVet-palvelut ovat sellaisia palveluita, jotka kuuluvat hyvään, kattavaan hevosvakuutukseen. Palveluiden ilmaisen käytön määrässä voi olla eroja vakuutusyhtiöstä riippuen, osalla saattaa olla rajaton ja joillain muutama kerta per vakuutuskausi. Vertaile siis ja valitse parhaat ehdot!

Sikiö- ja varsavakuutus

Hevosten kasvattajille on tarjolla myös sikiö- ja varsavakuutus, joka voidaan ottaa pelkästäänkin. Sen voimassaoloaika kestää siihen asti, kun varsa saavuttaa perus hevosvakuutuksen iän, joka on 10-30 vuorokautta syntymästä (riippuu vakuutusyhtiöstä). Sikiövakuutus on otettavissa 6. ja 9. raskauskuun välillä (aika lasketaan viimeisestä astutuksesta), ja korvaa mm. seuraavat asiat:

  • – Sikiön menetys. Syitä voivat olla mm. sikiökuolema, luominen, este synnytyksessa tai emän menehtyminen.
  • – Varsan kuolleena syntyminen tai menehtyminen ennen hevosvakuutuksen ottoikää (10-30 vuorokautta).
  • – Sairaan tai loukkaantuneen varsan lopettaminen, jos se koetaan tarpeelliseksi eläinlääkärin toimesta.
  • – Sairaan tai loukkaantuneen varsan lopettaminen asianmukaisesta hoidosta huolimatta, jos esimerkiksi kasvuhäiriö tai syntymävika aiheuttaa eläinlääkärin mielestä eläimelle kärsimystä.
  • – Varsan sairaanhoitokulut korvataan normaalisti siihen asti, kunnes sille pitää ottaa hevosvakuutus 10-30 päivän iässä.

Onko hevosvakuutus pakollinen?

Kuten kaikkien kotieläinten kanssa, myöskään hevosia ei ole pakollista vakuuttaa. Vakuutuksen otto kuitenkin kannattaa, kun tiedämme, että miten kalliita eläimiä hevoset ovat ylläpitää ja hoitaa. Minimitason henkivakuutuksella pidät huolen, että menehtyneen eläimen hautaaminen sujuu ongelmitta ja pitää etenkin muistaa, että kattavampi hevosvakuutus korvaa sinulle eläimen aiheuttamat vahingot ulkopuolisille, joista eläimen omistaja olisi lain mukaan vastuussa.

Mitä hevosen vakuutus korvaa?

Hevonen saattaa vaistomaisesti ja tahattomasti aiheuttaa aineellista tuhoa tai fyysistä vahinkoa ja tämä katetaan hevosen vastuuvakuutuksella. Tämän vakuutusosuuden myöntämisen ehtona saattaa olla henkivakuutuksen ottaminen eläimelle, mutta toisin kuin hevosen henkivakuutus, eläinvastuu voi olla voimassa hevosen kuolemaan saakka.

Hevosen hoidon hinnat eläinlääkärillä voivat olla hyvinkin kalliit, jonka vuoksi olisi aina suotavaa olla olemassa vähintään perustason hevosvakuutus. Tämä kattaa yleisimmät ongelmat luunmurtumista ähkyyn. Laajennetut hoitokulut kasvattavat kattavuutta entisestään sairauksien ja tapaturmien hoitokuluihin.

Hevoset ovat arvokkaita eläimiä, joten me emme missään tapauksessa haluaisi niiden karkaavan tai joutuvan varkaiden kohteeksi. Hevosvakuutuksen henkivakuutus kuitenkin kattaa rahallisen menetyksen siitä summasta, mistä olet eläimen vakuuttanut, jos se sattuu katoamaan tai joutuu varastetuksi Suomessa.

Hevosille voidaan jossain yhtiöissä ottaa laajemmat vakuutukset vasta sen jälkeen, kun eläin on henkivakuutettu. Vakuutuksen otto voidaan tehdä yhtiöstä riippuen 10-30 päivän iässä aina 14-16 vuoden ikään asti. Hevosvakuutuksen henkivakuutus on voimassa yleensä enimmillään 22-24 vuoden ikään asti, mutta muut vakuutuksen kattavuudet (perustason ja laajennetut hoitokulut, eläinvastuu…) voivat jatkua eläimen kuolemaan saakka.

Miksi hevonen kannattaa vakuuttaa?

1. Hevosen vakuutus pystytään pitämään yllä sikiöstä hautaan saakka.

2. Hevosen vakuutus soveltuu harraste- ja kilpahevosille Myös ponit sisältyvät vakuutukseen.

3. Koska vakuutukset eroavat kovastikin yhtiöiden välillä, ne kannattaa vertailuttaa parhaiden etujen saamiseksi.

4. Voit valita hevoselle peruspaketin tai laajennetun vakuutussopimuksen useilla enimmäiskorvaussummilla. Voit vakuuttaa sopimukseen mukaan useita hevosia.

5. Vakuutuksen avulla varmistat, että eläimen vahingossa aiheuttamat aineelliset vahingot tai fyysiset vammat eivät päästä sinua köyhtymään.

6. Saat parhan mahdollisen hoidon rakkaalle eläimellesi sopivimmasta eläinlääkäriasemasta tai apua etälääkäriltä.