Vauvavakuutus

Vakuutuksen kilpailutuksella pidät huolen, että perheesi saa parhaat ehdot ja hinnat

Kilpailuta vauva­vakuutukset helposti netissä ja valitse paras turva halvimmalla.

Kun puhutaan terveysvakuutuksista, niin niissä voi olla massiivisia eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä.

Alkamis- ja päättymisajat voivat poiketa toisistaan vuosilla, jotkut vakuutukset antavat paljon enemmän etuja verrattuna toisiin, jotkut ovat tuntuvasti edullisempia (varsinkin mitä varhaisemmassa vaiheessa ikää otat terveysvakuutuksen) ja myös maksimikorvaussummat voivat erota toisestaan tuhansilla euroilla.

Siksi on hyvin tärkeää muistaa vertailuttaa ja kilpailuttaa kaikki vakuutussopimuksen tasaisin aikavälein, jotta saat varmasti itsellesi parhaan sopimuksen, etkä maksa turhasta.

Vakuutusvertailu

Insured.fi avaa ovensa mahdollisimman pian. Tulemme olemaan yksi Suomen ensimmäisistä verkossa toimivista vakuutusten kilpailutuspalveluista.

Tilaa ilmoitus avaamisestamme ja kerromme sinulle ensimmäisenä, kun kilpailutus aloittaa toimintansa.

Haluatko heti alkuun?

Insured.fi:n aukeamista odotellessa voit hyödyntää kumppanimme kilpailutuspalvelua.

Vauvavakuutus turvaa lastasi läpi elämän

Me haluamme tarjota lapsellemme parhaan mahdollisen tulevaisuuden, ja yksi tapa tarjota se on vakuutta vauva jo ennen syntymää. Tällöin turvaat lapsellesi parhaan mahdollisen hoidon myös myöhemmin ilmenevien sairauksien varalta, sillä parhaat vauvavakuutukset kestävät läpi elämän aina 100 ikävuoteen saakka.

Vauvavakuutus turvaa myös äidin terveyttä

Jos äiti sairastuu raskaana ollessaan aikana tai joutuu synnytyksen seurauksena viettämään pidemmän ajan sairaalassa, niin vauvavakuutus korvaa myös nämä vanhemman hoidosta aiheutuvat kulut. Jotkut vakuutusyhtiöt voivat tarjota äidille myös ilmaisen henkivakuutuksen, kun vauvavakuutus otetaan raskauden aikana.

Hanki vauvavakuutus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta saat parhaat edut

Raskaus on kova fyysinen koettelemus raskaana olevalle naiselle, ja raskauden aikana ilmenevät terveydentilan muutokset voivat vaikuttaa vauvan vakuutuskelposuuteen. Muun muassa verenpaine tai verensokeriarvot voivat vaikuttaa myöntämisperusteisiin, joten vakuutus olisi suotavaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vauvavakuutuksen ottaminen ajoissa mahdollistaa myös sen, että lapsen vakuutukselle ei ole rajoituksia.

Liitä vauvavakuutus osaksi vakuutussalkkuasi ja säästä

Keskittämällä vakuutuksiasi samaan vakuutusyhtiöön, voit saada tuntuvasti parempia vakuutusehtoja sekä halvempia vakuutuspaketteja. Tämä on todella hyvä keino säästää rahaa varsinkin perheellisille, joilla on useamman ihmisen terveys huolehdittavanaan. Vakuutusyhtiöiden vertailutus on täysin ilmaista ja sen vaivan näkemisellä voit vain voittaa pitkässä juoksussa.

Mitkä tekijät vaikuttavat vauvavakuutuksen hintaan?

Naispotilas

Lapsen äidin ikä

Kartta

Perheen asuinpaikka

Korot

Vakuutussumman ja omavastuuosuuden suuruus

Perheturva

Vakuutuksen oton yhteydessä mahdollisesti otetut lisäturvat

Budjetti

Mahdolliset asiakasedut (vakuutusyhtiöt tarjoavat alennuksia asiakkaille)

Muista, että myös äidin pitää olla vakuutuskelpoinen

Kun vauvalle haluaa ottaa vakuutuksen, niin muistutamme, että vauvan vakuutuskelpoisuus riippuu pitkälti myös äidistä. Raskaana olevan vanhemman täytyy olla tarpeeksi nuori; maksimiikä voi vaihdella yhtiöittäin n. 40-50 ikävuoden välillä. Tämän lisäksi raskaana olevan vanhemman tulee ottaa osaa kaikkiin vakuutuehdoissa mainittaviin terveydentilatutkimuksiin, joissa selvitetään naisen sekä sikiön terveydentila.

Onko vauvavakuutus tarpeellinen?

Suurin osa suomalaisista perheistä ottaa vauvavakuutuksen, tarkemmin noin 80%. Tärkeintä on olla ajoissa liikenteessä, sillä takarajana vakuutuksen saamiselle on keskimäärin 3 kk ennen laskettua aikaa. Vauvavakuutus on ehdottomasti hyvä turva uusille perheenjäsenille, joka ei maksa paljoa heille, jotka vertailuttavat markkinoilla olevat vakuutukset kunnolla.

Muistutamme, että vakuutukset eroavat suuresti yhtiöittäin, joten en missään tapauksessa kannata tarttua kiinni heti ensimmäisenä vastaantulevaan vaihtoehtoon. Oman perheen terveys on ensisijaisen tärkeää, ja asianmukaisesti vakuutuksensa ottavat perheet tekevät sen halvimmalla!

Mitä vauvavakuutus korvaa?

Syntyvän lapsen hoitoturvasta korvataan raskaana olon aikana julkisen terveydenhuollon polikliniikkamaksut, sairaalan hoitopäivämaksut sekä apteekin lääkekulut. Muistutamme, että vakuutus ei korvaa äidin mahdollisesta ongelmakäyttäytymisestä johtuvia terveydellisiä haittoja, kuten päihteiden tai huumeiden käytöstä johtuvia sairauksia tai vammoja.

Jos lapselle on otettu tapaturmat ja sairaudet kattava terveysvakuutus. Tämä osuus kattaa lapsen terveyttä aina eläkevuosiin asti siltä varalta, että henkilö vammautuu esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai vammautuu pysyvästi synnytyksen yhteydessä. Kotisynnytykset eivät kuulu tämän turvan piiriin, ja invaliditeettiydestä tehdään vakuutusyhtiön osalta päätös karenssiajan jälkeen.

Lapsen kuolinturva kattaa läpi hyvin pitkälle läpi elämän, joissain vakuutusyhtiöissä jopa 100 ikävuoteen asti. Kuolinturvan kelpoisuusedellytykset ovat hyvin pitkälle samat, kuin invaliditeettiturvassa. Kuolinturva korvaa maksusumman esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi syntyy kuolleena liikenneonnettomuuden seurauksena, syntyy kuolleena raskauden ollessa tarpeeksi pitkällä tai kuolema johtuu ulkoisesta tekijästä synnytyksen yhteydessä.

Äidille voidaan myös tarjota oma henkivakuutus vauvavakuutuksen yhteydessä, joka turvaa vanhemman hengen mm. synnytyksen yhteydessä aiheutuvien komplikaatioiden varalta. Parhaat vakuutusehdot tarjoavat äidille henkivakuutuksen ilmaiseksi syntymättömän lapsen vakuuttamisen yhteydessä, joka kannattaa ehdottomasti käyttää hyödyksi.

Miksi vauvavakuutus kannattaa ottaa?

1. Vauvan terveys on paremmin suojattu raskausajasta aina eläkevuosille asti.

2. Vakuutus kattaa vauvalle hoitoturvan invaliditeetin, sairauksien ja jopa kuoleman varalta.

3. Vakuutus on sitä kattavampi, mitä varhaisemmassa vaiheessa otat sen vauvalle. Älä menetä loistavia etuja odottamalla liian myöhään.

4. Vakuutuksen kattavuus on kaikkien muiden vakuutuksien tavoin muokattavissa asiakkaan maksukyvyn ja toiveiden mukaiseksi.

5. Vakuutus turvaa myös raskaana olevan terveyden komplikaatioiden ja sairauksien kannalta, joissain yhtiöissä tarjotaan jopa ilmainen henkivakuutus.

6. Lievität tuntuvasti stressiä perheesi hyvinvoinnista, kun vakuutat lapsesi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varmista, että he saavat aina asianmukaista hoitoa.