Tapaturmavakuutus

Kilpailuta tapaturma­vakuutukset helposti, nopeasti ja ilmaiseksi verkossa

Monet meistä jättävät tilaamamme palvelut kilpailuttamatta, vaikka se ei maksa mitään. Siksi monet tietämättään saattavat maksaa suhteellisen kalliita vakuutuksiakin, jos niiden ehtoja tai keskimääräistä markkina-arvoa ei olla vertailutettu pitkään aikaan.

Vakuutukset tulisi kilpailuttaa tasaisin väliajoin, koska voit hyvinkin helposti saada edullisemman ja kattavamman tarjouksen kilpailijalta.

Vakuutusvertailu

Insured.fi avaa ovensa mahdollisimman pian. Tulemme olemaan yksi Suomen ensimmäisistä verkossa toimivista vakuutusten kilpailutuspalveluista.

Tilaa ilmoitus avaamisestamme ja kerromme sinulle ensimmäisenä, kun kilpailutus aloittaa toimintansa.

Haluatko heti alkuun?

Insured.fi:n aukeamista odotellessa voit hyödyntää kumppanimme kilpailutuspalvelua.

Tapaturmavakuutus korvaa onnettomuuksista syntyneet kulut

Kadulla liukastuminen tai kompastuminen voi johtaa herkästi ikävään loukkaantumiseen. Tapaturmavakuutus antaa turvaa tällaisten ennalta arvaamattomien onnettomuuksien varalta, olit sitten nuori tai seinori.

Tapaturmavakuutus korvaa yleisimmät loukkaantumisen syyt

Hyvin yleisiä arkipäivän vahinkoja voivat olla edellä mainittujen liukastumisen ja kompastumisen lisäksi esimerkiksi hukkuminen, paleltuminen, auringonpistos tai muun äkillisen tapaturman aiheuttama murtuma, venähdys tai haava. Tapaturmavakuutuksesta korvataan tällaisten vahinkojen hoitokuluja.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus yrittäjille

Tapaturmavakuutuksia on olemassa henkilökohtainen, vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, sekä yrittäjille tarkoitettu, lakisääteinen työtapaturmavakuutus. Jos pyörität liiketoimintaa ja sinulla on palkattuja työntekijöitä, sinun on siis lakisääteisesti pakko ottaa heille vakuutus työtapaturman varuilta. Lakivelvollisuus koskee myös yrityksessä toimivia osakkaita, joilla on yrityksestä vähintään 30% osuus.

Vakuutukset kannattaa keskittää parhaiden etujen varmistamiseksi

Jos sinulla on useampi vakuutus eri vakuutusyhtiössä, sinun kannattaa harkita niiden keskittämistä tiettyyn vakuutusyhtiöön. Monissa tapauksissa vakutuutusyhtiöt nimittäin tarjoavat sinulle myös kilpailijansa antamat ehdot vastatarjouksen yhteydessä, vaikka ne eivät alunperin kuuluisi heidän yhtiönsä ehtoihin. Enemmän vakuutuksia keskittävät asiakkaat saavat tuntuvia alennuksia ja etuja vakuutuspaketeistaan.

Työnantajan laajennettu työtapaturmavakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella jokainen yli 1300 euroa vuodessa palkkaa saava työntekijä pitää vakuuttaa työnantajan puolesta tapaturmavakuutuksella. Tämä kattaa hyvin pitkälle samat alueet, kuin henkilökohtainen tapaturmavakuutus, mutta siitä voidaan maksaa myös perhe-eläkettä.

Työnantajan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on myös laajennettavissa henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen tavoin, jolloin se kattaa myös vapaa-ajan tapaturmat työntekijälle. Vaihtoehtoja voivat olla muun muassa:

  • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus harrastuksille, joita työnantaja tukee työntekijöilleen. Tähän eivät lukeudu työntekijän henkilökohtaiset harrastukset
  • Suppeampi työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joita työntekijä harrastaa omana aikanaan. Tähän sisältyvät myös liikuntaharrastukset, jotka tapahtuvat työpaikan järjestämien liikuntaharrastusten ulkopuolella.
  • Laajennettu työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Tähän voi sisältyä myös vaarallisiksi luokitellut urheilulajit ja on voimassa myös työntekijän ulkomaan matkoilla.

Mistä tapaturma­vakuutuksen hinta koostuu?

Tapaturmavakuutuksen hinta vaihtelee paljon sen perusteella, kuinka kattavaksi haluat suunnitella sen. Tähän vaikuttavat siis lisäturvat, maksuvälit, omavastuun osuus ja kuinka keskitetysti olet ottanut vakuutuksesi samasta yhtiöstä. Hinnat ja edut muuttuvat tuntuvasti sitä mukaa, kun keskität vakuutukset saman yhtiön alle.

Onko työ­tapaturma­vakuutus pakollinen?

Jos työnantaja teetättää hyvin vähän töitä työntekijöillään, niin silloin työtapaturmavakuutus ei välttämättä ole pakollinen. Tuloraja on kuitenkin vain 1300 euroa vuodessa, joten vähänkään aktiivisemmin töitä tekevä työntekijä tulee vakuuttaa lain voimalla!

Vakuutuksen hinta määräytyy pitkälti työn riskiluokituksen mukaan, esimerkiksi rakennustyöntekijän maksut voivat olla tuplasti suuremmat kuin mitä rauhallisempaa toimistotyötä tekevällä olisi. Koska työtapaturmavakuutukset ovat kuitenkin lakisääteisiä, niin niiden hinnoittelu työnantajalle ei poikkea paljoa valtavasti vakuutusyhtiöiden kesken.

Mitä tapaturma­vakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus on kehitetty nimenomaan korvaamaan tapaturmista ja onnettomuuksista aiheutuvia fyysisisiä vahinkoja. Tapaturmista aiheutuvia hoitokuluja ovat mm. lääkärin määräämät tutkimukset, tutkimuksien perusteella määrätyt hoidot, reseptilääkkeet ja sairaalassa olon aikana kertyvät hoitopäivämaksut. Tämä on tapaturmavakuutuksen osa-alue, joka sisältyy pitkälti jokaisen vakuutusyhtiön ehtoihin peruspaketissa. Muut korvausehdot saattavat olla yhtiöstä riippuen maksullisia lisäturvia tai sisältyä myös perustason vakuutukseen.

Tapaturmavakuutusta voidaan käyttää myös sairauden hoitokulujen kustantamiseen, tämä on usein vapaaehtoisesti valittava lisäturva. Aivan kuten tapaturman hoitokuluissa, myös sairauden hoitokuluihin sisältyvät lääkärin toimesta määrätyt tutkimukset, hoidot, lääkkeet sekä sairaalan hoitopäivämaksut. Monilla tämän puolen kattaa henkilökohtainen sairauskuluvakuutus, mutta voi sisällyttää sen helposti myös tapaturmavakuutukseen.

Yleisesti tapaturmavakuutuksen lisäturvia ovat tapaturmaisen haitan turva ja päivärahakorvaus. Haitan turvasta sinulle korvataan lääkärin toimesta todetusti pysyvästä haitasta aiheutuvia kuluja. Jos lääkäri on myös todennut sinut työkyvyttömäksi, vakuutuksesta voidaan maksaa sinulle myös ansionmenetyksien vuoksi päivärahaa. Tätä päivärahaa voidaan maksaa usein jopa 12 kk.

Tapaturmavakuutukseen voidaan sisältää myös tapaturman aiheuttama kuolema. Tämän lisäturvan tarkoituksena on tuoda taloudellista turvaa perheelle henkivakuutuksen tavoin. Perheellä olisi syytä olla vakuutus kuoleman varalta varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa perheellä on lapsia, velkaa tai jos talous kokisi kovan kolauksen tilanteessa, jossa esimerkiksi toinen vanhemmista menehtyy. Jos sinulla ei ole henkilökohtaista henkivakuutusta, niin tämä lisäturva on oikein varteenotettava vaihtoehto.

Miksi tapaturmavakuutus kannattaa ottaa?

1. Tapaturmavakuutus on voimassa jopa 100-vuotiaaksi asti ja sen voi usein ottaa jopa melkein 80 vuoden iässä, jolloin tapaturmien riski on suuri.

2. Se kattaa onnettomuuden tai tapaturman yhteydessä vaadittavat tutkimukset, lääkkeet sekä hoidot.

3. Laki vaatii työnantajia ottamaan työtapaturmavakuutuksen työntekijöilleen, joten ne kannattaa vertailuttaa kulujen minimoimiseksi ja etujen maksimoimiseksi.

4. Tapaturmavakuutus on hyvin laajasti muokattavissa vakuutettavan maksukyvyn ja halujen mukaiseksi, lisäturvaa voi saada aina kuolemaan johtavaan tapaturmaan asti.

5. Tapaturmavakuutukset ovat voimassa sekä töissä, että vapaa-ajalla – myös ulkomailla! Korvaukset kuitenkin maksetaan Suomessa suoritetuista hoitotoimenpiteistä, ulkomailla hoidot korvaa matkavakuutus.

6. Laajennettu vakuutus korvaa myös ansionmenetykset tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ja pysyvästä vammautumisesta.