Henkivakuutus

Kilpailuta henki­vakuutukset nopeasti ja ilmaiseksi netissä!

Henkivakuutuksen voi kilpailuttaa muiden vakuutuksien tavoin ilmaiseksi Insured.fi verkko­palvelussamme.

Henkivakuutuksissa on niin massiivisia eroja, että jos sellaisen ottamista pohtii, niin kannattaa ehdottomasti vertailuttaa läpi kaikki mahdolliset yhtiöt.

Ikäkelpoisuus, korvattavat summat, maksettavat hinnat ja muut ehdot vaihtelevat tuntuvasti vakuutusyhtiöiden välillä. Vertailuta hinnat helposti ja nopeasti netissä ja saa parhaat ehdot sekä paras hinta kukkarollesi!

Vakuutusvertailu

Insured.fi avaa ovensa mahdollisimman pian. Tulemme olemaan yksi Suomen ensimmäisistä verkossa toimivista vakuutusten kilpailutuspalveluista.

Tilaa ilmoitus avaamisestamme ja kerromme sinulle ensimmäisenä, kun kilpailutus aloittaa toimintansa.

Haluatko heti alkuun?

Insured.fi:n aukeamista odotellessa voit hyödyntää kumppanimme kilpailutuspalvelua.

Henkivakuutus turvaa lähimmäistesi toimeentulon kuoleman jälkeen

Taloudelliset vaikeudet eivät ole ollenkaan harvinaisia tapauksissa, joissa toinen perheen puolisoista menehtyy. Näin käy tilastollisesti jopa 57 % tapauksista, joten henkivakuutuksesta on hyötyä perheen toimeentulon turvaamisessa.

Henkivakuutus on tärkeää suurperheissä

Jos toinen perheen vanhemmista poistuu keskuudestamme, niin luonnollisesti haluamme kuitenkin tästä huolimatta turvata perheen elämäntason. Lapset vievät paljon aikaa ja resursseja ja heidän tulevaisuutensa turvaaminen on tärkein prioriteetti senkin jälkeen, vanhemmat menehtyvät.

Henkivakuutukset pitää olla silloin voimassa, kun perheessä on paljon lainaa

Suomalaiset perheet ottavat perhettä perustaessaan usein lainaa asuntoa, mökkiä ja autoa varten. Jos toinen vanhemmista sattuu menehtymään, niin henkivakuutus on paras tapa turvata näiden lainojen maksukyvyn perheessä puolison kuolemankin jälkeen.

Vakuuttakaa itsenne parina ja säästäkää

Henkivakuutuksia on saatavilla myös pareille, joka tulee halvemmaksi, kuin yksittäiset henkilökohtaiset henkivakuutukset. Tapauksissa, joissa toinen osapuoli parivakuutetuista menehtyy, maksetaan korvaus kuolleen edunsaajille. Molempien vakuutettujen menehtyessä samanaikaisesti korvaussumma maksetaan puoliksi molempien edunsaajien kesken.

Henkivakuutuksen voi ottaa melkein missä tahansa vaiheessa elämää

Varhaisimmillaan jotkut vakuutusyhtiöt myöntävät henkivakuutuksen jopa 2-vuotiaalle, ja vakuutus on sitä halvempi, mitä nuorempana teet sopimuksen. Myöhäisin yläikä henkivakuutuksen myöntämiselle on jopa lähes 90 vuoden iässä ja pisimmät voimassaoloajat ovat jopa 100 ikävuoteen asti!

Millaisia rajoituksia henkivakuutuksissa on korvausten kannalta?

Sekä työkyvyttömyys-, että henkivakuutuskorvauksessa on rajoituksia, jotka vakuutuksen ottajan olisi syytä pitää mielessä. Rajoitukset voivat vaihdella vakuutusyhtiöittäin, mutta yleisesti ehdot ovat seuraavanlaisia:

Työkyvyttömyydestä johtuvan korvauksen rajoitukset

Kuolemasta johtuvan korvauksen rajoitukset

  • Tahallisesti itselle omasta tai muun toimesta aiheutettu työkyvyttömyys ei kuulu henkivakuutuksen työkyvyttömyyskorvauksen piiriin.
  • Työkyvyttömyys on seurausta alkoholin, huumausaineiden tai muiden päihteiden väärinkäytöstä.
  • Työkyvyttömyys on seuraus esimerkiksi aseellisesta konfliktista (sota).
  • Kuoleman syynä on vakuutetun itsemurha, joka on tapahtunut karenssiajan sisällä vakuutuksen ottamisesta (esimerkiksi 12 kk).
  • Vakuutettu menehtyy ulkomailla tapahtuvassa sodassa tai rauhanturvaajatehtävissä.
  • Ydinaseesta johtuva massatuho.

Muista, että myös äidin pitää olla vakuutus­kelpoinen

Kun vauvalle haluaa ottaa vakuutuksen, niin muistutamme, että vauvan vakuutuskelpoisuus riippuu pitkälti myös äidistä. Raskaana olevan vanhemman täytyy olla tarpeeksi nuori; maksimiikä voi vaihdella yhtiöittäin n. 40-50 ikävuoden välillä. Tämän lisäksi raskaana olevan vanhemman tulee ottaa osaa kaikkiin vakuutuehdoissa mainittaviin terveydentilatutkimuksiin, joissa selvitetään naisen sekä sikiön terveydentila.

Tarvitseeko henkivakuutus selvityksiä terveydestä?

Henkivakuutuksen ottamisen yhteydessä vakuutuksen saajalle tehdään terveysselvitys, yleensä lääkärin toimesta. Selvityksen laajuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi korvattava maksimisumma, joka ollessa suurempi, vaaditaan tarkempiä lisäselvityksiä vakuutusyhtiötä varten. Korvattavat kertasummat kuitenkin ovat Suomessakin usein satojen tuhansien eurojen luokkaa.

Mitä henkivakuutus korvaa?

Jos vakuutettu joutuu tapaturman seurauksena pysyvästi työkyvyttömäksi, niin hän voi saada tämän varalta kerralla maksettavan, kiinteäsummaisen korvauksen. Työkyvyttömyyskorvauksen myöntämiseksi vakuutetun pitää yleensä olla minimi karenssiaika työkyvyttömänä, ennen kun pysyvän työkyvyttömyyden status voidaan todistaa ja korvaus maksaa.

Henkivakuutuksesta korvataan asiakkaan itsensä valitsema summa edunsaajalle vakuutetun menehtyessä. Tämän summan pitäisi olla sen verran iso, että sen avulla perhe pystyy turvaamaan arkensa myös perheenjäsenen kuoleman jälkeen. Tätä summaa puntaroidessa pitää ottaa huomioon lasten määrä, perheen keskmääräiset nettotulot ja mahdollisesti otetut lainat.

Miksi henkivakuutus kannattaa ottaa?

1. Henkivakuutusturvan avulla pidät huolen siitä, että perheesi toimeentulo pysyy turvattuna vielä senkin jälkeen, kun elämä jättää jälkeen.

2. Pidät huolen siitä, että lapsesi pystyvät nauttimaan tasapainoisesta elämästä tulevaisuuden haaveineen ja harrastuksineen, vaikka perheen tulot puolittuisivat.

3. Henkivakuutus turvaa perheesi velanmaksukyvyn asunto- ja autolainan osalta kuoleman koittaessa.

4. Henkivakuutuksen ehdot ja hinta ovat sitä parempia, mitä nuoremmalla iällä vakuutat itsesi.

5. Henkivakuutus pysyy voimassa hyvin myöhäiseen vaiheeseen elämää, kun otat sen ajoissa. Usein takaraja vakuutuskelpoisuudelle on eläkeiän lähettyvillä, mutta joskus jopa lähelle 90 vuotta.

6. Vahva ja tunnollinen perhe huolehtii toimeentulostaan myös pahimpien mahdollisten tilanteiden varalta.